Adresa:

A. Schulteissa 19
40 000 Čakovec
Tel. +385 (40) 395 307
Fax. +385 (40) 395 307

Statut:

Pregledaj ovdje

Osnivanje:

U svijetu od raka godišnje oboli 11 milijuna , a umire oko 7 milijuna osoba. Najčešće je dijagnosticiran ... više

Predsjedništvo:

Hussein Saghir, dr.med., predsjednik
Prim.mr.sc.Marija Hegeduš-Jungvirth,dr.med.,podpredsjednica
Miroslav Horvat, dr.med., podpredsjednik
Renata Kutnjak Kiš, dr.med., tajnica
Božena Kapitarić, bacc.ms., riznicarka
Mr.sc. Jelena Klinčević, prof.,član
Jasenka Štefić, član
Antun Zadravec, član
Katarina Jagec, član

Članovi Nadzornog odbora:

Zdenka Jukić, dipl.iur.
Nikola Maksimović, dr.med.
Ðurda Šimunić, med.sestra

Članovi Stegovne komisije:

Dragica Kolenić, vms
Gabrijela Binder
Štefica Makar, med.sestra